Home Nguồn tài liệu để học NLP
Post
Cancel

Nguồn tài liệu để học NLP

Bài viết này mang tính chất lưu trữ và chia sẻ.

Những nguồn khi mới bắt đầu

Dữ liệu

Sách

  • Deep Learning for NLP and Speech Recognition: mọi người lên zlib rồi gõ tên này là sách sẽ ra, bản pdf mới coong. Cuốn này sẽ tập trung vào cả NLP và Speech Recognition, đi từ các kiến thức nền tảng của Machine Learning, sau đó đến Deep Learning và các lý thuyết, kỹ thuật được dùng cho cả NLP và Speech Recognition. Cuốn sách này còn được hiện thực bằng Pytorch, Tensorflow nên đọc xong tha hồ mà lên tay gõ phím.

Cụ thể chủ đề

Recurrent Neural Network

Connectionist Temporal Classifications

Các blog machine

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.